Změna názvů a složení vybraných druhů sušeného ovoce

Dovolujeme si Vám oznámit, že některé druhy sušeného ovoce, které v minulosti nesly označení „bez přidaného cukru a SO2“ z rozhodnutí SZPI už takto označené být nemohou.

Jedná se o Cantaloupe plátky bez SO2 (OXIDU SIŘIČITÉHO), Mango plátky bez SO2 (OXIDU SIŘIČITÉHO) a Papaja plátky bez SO2 (OXIDU SIŘIČITÉHO).

Výrobní proces těchto surovin spočívá v několika krocích:

1) Sušení čerstvého ovoce – během tohoto kroku dojde k získání ovocné šťávy, která obsahuje přirozené obsažené cukry z daného druhu ovoce

2) Zahuštění získané ovocné šťávy. Šťáva, která se získala při prvním kroku, se zahustí odpařením podílu vody. Tímto krokem dojde ke zvýšení procentuálního zastoupení jednotlivých sacharidů, zejména fruktózy.

3) Vysušené ovoce, ze kterého byla získána šťáva, je znovu ponořené do šťávy se zvýšenou koncentrací fruktózy. Vlivem osmotického tlaku do sebe ovoce natáhne část cukrů ze zmiňované zahuštěné šťávy.

Tímto procesem dle výrobce nedochází k procesu proslazování.

Dle zprávy z České zemědělské a potravinářské inspekce takto zpracované potraviny nemohou nést označení „bez přidaného cukru“, protože rozbory sacharidových profilů prokazují oproti tabulkovým hodnotám čerstvého ovoce zvýšenou hodnotu ovocného cukru – fruktózy. Z výše zmíněného důvodu došlo k přejmenování všech těchto položek na „bez SO2“. Takto pojmenované je v budoucnu naleznete v našich stránkách a daňových dokladech.