Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a platné pro společnost:


PERUN-OŘECHY, s.r.o., zastoupenou: Milanem Teclem, IČ: 07302037, DIČ: CZ07302037, se sídlem: Pšenčíkova 797/3, 14200, Praha-Kamýk, zapsanou u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 298706, kontaktní údaje: Milan Tecl, e-mail: info@perun-orechy.cz, telefon: 603215481, web: https://www.perun-orechy.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: https://www.perun-orechy.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 

II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží na stránce doprava a platba. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě

b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

 

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy.

6. Postup prodávajícího po přijetí objednávky je závislý na volbě kupujícího.

Pokud kupující zvolil:

a) DPD přepravní společnost a platbu dobírkou je při přijetí objednávky kupujícímu odeslán automatický e-mail s potvrzením, že objednávka byla přijata. Po připravení objednávky je zaslán kupujícímu e-mail s potvrzením, že objednávka bude předána dopravci.

b) DPD přepravní společnost a platbu převodem předem je při přijetí objednávky kupujícímu odeslán automatický e-mail, který zároveň obsahuje platební údaje a potvrzuje, že objednávka byla přijata. Po připravení objednávky je zaslán kupujícímu e-mail se zálohovou fakturou a čeká se na připsání platby na účet prodávajícího. Po zaplacení celé částky na účet prodávajícího je zaslán kupujícímu e-mail s potvrzením, že objednávka bude předána dopravci.

c) DPD přepravní společnost a platbu kartou online je při přijetí objednávky kupujícímu odeslán automatický e-mail s potvrzením, že objednávka byla přijata. Následně je objednávka přesměrována na platební bránu. Po úspěšném zaplacení prostřednictvím platební brány pomocí platební karty, Google pay, nebo Masterpass peněženky je zaslán kupujícímu automatický e-mail, že objednávka je zaplacena. Následuje příprava objednávky a poté je zaslán kupujícímu e-mail s potvrzením, že objednávka bude předána dopravci.

d) Zásilkovna (zvolení výdejního místa) a platbu dobírkou je při přijetí objednávky kupujícímu odeslán automatický e-mail s potvrzením, že objednávka byla přijata. Po připravení objednávky je zaslán kupujícímu e-mail s potvrzením, že objednávka bude předána na příjmové místo Zásilkovny.

e) Zásilkovna (zvolení výdejního místa) a platbu převodem předem je při přijetí objednávky kupujícímu odeslán automatický e-mail, který zároveň obsahuje platební údaje a potvrzuje, že objednávka byla přijata. Po připravení objednávky je zaslán kupujícímu e-mail se zálohovou fakturou a čeká se na připsání platby na účet prodávajícího. Po zaplacení celé částky na účet prodávajícího je zaslán kupujícímu e-mail s potvrzením, že objednávka bude předána na příjmové místo Zásilkovny.

f) Zásilkovna (zvolení výdejního místa) a platbu kartou online je při přijetí objednávky kupujícímu odeslán automatický e-mail s potvrzením, že objednávka byla přijata. Následně je objednávka přesměrována na platební bránu. Po úspěšném zaplacení prostřednictvím platební brány pomocí platební karty, Google pay, nebo Masterpass peněženky je zaslán kupujícímu automatický e-mail, že objednávka je zaplacena. Následuje příprava objednávky a poté je zaslán kupujícímu e-mail s potvrzením, že objednávka bude předána na příjmové místo Zásilkovny.

g) osobní odběr a platbu hotově je při přijetí objednávky kupujícímu odeslán automatický e-mail s potvrzením, že objednávka byla přijata. Po připravení objednávky je zaslán kupujícímu e-mail s potvrzením, že objednávka je připravena k vyzvednutí na adrese: Pšenčíkova 797/3, 14200, Praha-Kamýk (vchod přes malé parkoviště z ulice Cílkova). Při nevyzvednutí zboží do 10 pracovních dnů od objednání bude objednávka stornována z důvodu určité trvanlivosti zboží a omezených skladových kapacit.

h) osobní odběr a platbu převodem předem je při přijetí objednávky kupujícímu odeslán automatický e-mail, který zároveň obsahuje platební údaje a potvrzuje, že objednávka byla přijata. Po připravení objednávky je zaslán e-mail se zálohovou fakturou kupujícímu a čeká se na připsání platby na účet prodávajícího. Po zaplacení celé částky na účet prodávajícího je zaslán kupujícímu e-mail s potvrzením, že objednávka je zaplacena a připravena k vyzvednutí na adrese: Pšenčíkova 797/3, 14200, Praha-Kamýk (vchod přes malé parkoviště z ulice Cílkova). Při nevyzvednutí zboží do 10 pracovních dnů od objednání bude objednávka stornována z důvodu určité trvanlivosti zboží a omezených skladových kapacit. Peníze ve výši objednávky budou vráceny zpět bankovním převodem na účet, ze kterého byla platba provedena.

i) osobní odběr a platbu kartou online je při přijetí objednávky kupujícímu odeslán automatický e-mail s potvrzením, že objednávka byla přijata. Následně je objednávka přesměrována na platební bránu. Po úspěšném zaplacení prostřednictvím platební brány pomocí platební karty, Google pay, nebo Masterpass peněženky je zaslán kupujícímu automatický e-mail, že objednávka je zaplacena. Následuje příprava objednávky a poté je zaslán kupujícímu e-mail s potvrzením, že objednávka je připravena k vyzvednutí na adrese: Pšenčíkova 797/3, 14200, Praha-Kamýk (vchod přes malé parkoviště z ulice Cílkova). Při nevyzvednutí zboží do 10 pracovních dnů od objednání bude objednávka stornována z důvodu určité trvanlivosti zboží a omezených skladových kapacit. Peníze ve výši objednávky budou vráceny zpět přes platební bránu na účet, ze kterého byla platba provedena.

7. Kupní smlouva je uzavřena v těchto případech:

a) při předání objednávky dopravci DPD, 

b) při předání objednávky na příjmové místo Zásilkovny,

c) při předání objednávky kupujícímu u osobního odběru zboží.

8. Potvrzení včetně daňového dokladu je zasláno prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Při osobním odběru je kupujícímu předán daňový doklad osobně.

9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, pokud s tím kupující souhlasí, ve stejném případě jako v bodě 7, části III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.
 

10. Objednávky přijaté prodávajícím nejsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud nedojde k odeslání objednávky prodávajícímu. Kupující může také zrušit objednávku i po odeslání prodávajícímu. Může tak učinit telefonicky na telefonní číslo nebo písemně na e-mail prodávajícího. Kontakty na prodávajícího jsou uvedeny v bodě 1 části I. Základní ustanovení. Prodávající následně zašle kupujícímu e-mail, který ho informuje o zrušení objednávky.

11. Při nevyzvednutí zboží u OSOBNÍCH ODBĚRŮ do 10 pracovních dnů od objednání bude objednávka stornována z důvodu určité trvanlivosti zboží a omezených skladových kapacit. Pokud je objednávka zaplacena převodem předem nebo kartou on-line peníze ve výši objednávky budou vráceny zpět bankovním převodem nebo přes platební bránu na účet, ze kterého byla platba provedena.

12. Při nevyzvednutí zboží na výdejních místech ZÁSILKOVNY nebo při nepřevzetí zboží v rámci opakovaných pokusů o doručení společností DPD bude objednávka zaslána zpět odesílateli a stornována. Pokud je objednávka zaplacena převodem předem nebo kartou online peníze ve výši objednávky budou vráceny zpět bankovním převodem nebo přes platební bránu na účet, ze kterého byla platba provedena.

13. Objednávky jsou doručovány pouze na území České republiky.
 

IV.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) dobírkou v hotovosti nebo platební kartou bezhotovostně při převzetí zboží zaměstnanci společnosti DPD na adrese, kterou kupující určil v objednávce. Dále prostřednictvím výdejny zásilek: ZÁSILKOVNA na adrese výdejního místa, které kupující zvolil v objednávce.

b) bezhotovostně převodem předem na bankovní účet prodávajícího, číslo účtu: 5324462319/0800, vedený u společnosti Česká Spořitelna a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

c) kartou online, pomocí Google Pay, Masterpass peněženky prostřednictvím platební brány GP Webpay společnosti Global payments, s.r.o.. V případě neuskutečnění platby je kupujícímu odeslán e-mail s novým odkazem na platební bránu nebo nabídnuta jiná možnost platby.

d) v hotovosti při osobním odběru v provozovně: Pšenčíkova 797/3, 14200, Praha-Kamýk. Platba kartou při osobním odběru není možná.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby dobírkou nebo v hotovosti u osobního odběru je kupní cena splatná při doručení nebo převzetí zboží. U bezhotovostní platby převodem předem je kupní cena splatná do 7 dnů od zaslání objednávky kupujícím. Při platbě kartou online je kupní cena splatná ihned po dokončení objednávky, poté co je kupující přesměrován na platební bránu. 

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.


6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

a) na adresu určenou kupujícím v objednávce přepravní společností DPD,

b) prostřednictvím výdejny zásilek: ZÁSILKOVNA na adresu výdejního místa, které kupující zvolil v objednávce,

c) osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: Pšenčíkova 797/3, 142 00, Praha-Kamýk (vchod přes malé parkoviště z ulice Cílkova).

8. Volba způsobu doručení a platby se provádí v druhém kroku objednávky po výběru zboží.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího a je také přiložen k dodávanému zboží uvnitř krabice. V případě osobního odběru zboží je předán daňový doklad kupujícímu pouze osobně, ale může být na vyžádání zaslán na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

14. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 

VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

a) ode dne převzetí zboží,

b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, která je předmětem:

a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

c) dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d) dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

e) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Tento formulář je ke stažení na stránce: https://www.perun-orechy.cz/formular-pro-odstoupeni-od-kupni-smlouvy/ Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 

VII.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na zboží v záruční době či před uplynutím minimální trvanlivosti uvedené na obalu.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

a) výměnu za nové zboží,

b) přiměřenou slevu z kupní ceny,

c) odstoupení od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

a) pokud má zboží podstatnou vadu,

b) při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

10. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

11. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

12. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

13. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

15. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

17. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

18. Volbu způsobu reklamace má kupující.

19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

20. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a postup při vyřízení reklamace dále upravuje reklamační řád prodávajícího, který je dostupný na stránce: https://www.perun-orechy.cz/reklamacni-rad/

21. Pro reklamaci může kupující využít vzorový formulář pro uplatnění reklamace poskytovaný prodávajícím. Tento formulář je ke stažení na stránce: https://www.perun-orechy.cz/formular-pro-uplatneni-reklamace/ . Vyplněný formulář zašle kupující prodávajícímu e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 

VIII.

Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 

IX.

Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce: https://www.perun-orechy.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/
 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 6. 2022