Úprava ceny produktu Pinie

Z důvodu změny dodavatele a dosažení lepší kvality produktu jsme byli nuceni navýšit cenu Pinií.

Původní cena 665 Kč bez DPH za 1 kg. Nyní 765 Kč bez DPH za 1 kg.